ГЛАВНАЯ
НОВОЕ!
ГОСТЕВАЯ
ДИСКУССИИ
ТЕКСТЫ
ФОТО
БИОГРАФИИ
НАЙТИ!
АЛЬБОМЫ
Башкирские племена и рода - Bashqort.narod.ru//bashqortsa/in english/на русском
Написать письмо: suraman@narod.ru


БАШКИРСКИЕ ПЛЕМЕНА, РОДЫ, РОДОВЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ в 18-19 вв. Внимание!!! Периодически информация по этнической истории башкирских племён - будет пополняться. Пока более менее готовы странички только по бурзянам и юрматинцам. Но и эти странички по племенам Юрматэ (Шурматэ) и Бурзян - также будут пополняться. Если что, все обновления на нашем сайте см. в разделе 'Новое!' на http://suraman.narod.ru/new.html или на http://forum.userline.ru/myforum26103503/

Юрматэ | Бурзян | Усерган | Тангаур | Тамьян | Кипсаk | Айле | Кудей | Мурзалар | Дуван | Кошсэ | Сэзгэ | Упе | Катай | Сальют | Сэнгран | Терхэк | Бикатин | Калмак | Табэн | Куакан | Сэрзэ | Мэн | Булэр | Байлар | Юрми | Иректэ | Еней | Гэрэ | Кэргэз | Елан | Ельдет | Канглэ | Дуваней | Каршин | Тазлар | Уванэш | Оран | Гайна | Танэп | Ун | БалэксеЮГО-ВОСТОЧНЫЕ БАШКИРЫ

I ПЛЕМЯ ЮРМАТЫ
Шежере племени Юрматы

1. РОД кармыш
Родовые подразделения: аиткул, аккубяк, абыз, бикзян, ибрай, кудаш, кусяр, кара-туяк, кабырга, калмак, килмыш, мокша, саде, саз, сиксянтояк, тунгатар, саркай, этэмэс.
2. РОД мишар-юрматы
Родовые подразделения: бакай, макар, сункэ.
3. РОД ногай-юрматы
Родовые подразделения: арлар, юаннар, йэйен, мугаш.
4. РОД тальтим
Родовые подразделения: азнай, аит, аю, башкир, бишкадак, бурзян, габзалил, даут, ильсектимер, ишмурат, елембет, кайнау, калмак, каныкай, кара, кармыш, касым, кузгун, кызылбаш, кырау, минзеля, мышы, уметбай, усен, саран, турдакын, хусаин, халабаш, шакир, шэкзр, айткул, юлдашбай, юрматы, ярылкап, яугильде.
5. РОД татигас
Родовые подразделения: айтуган, алатубэ, калмак, кортлас, мерэтэк, сурэ, сэлеш, сэтэй, табылды, тейелдэк.
6. РОД юрматы
Родовые подразделения: айбаш, аю, аюсы, бикей, биккининдар, бишэйлэ, азнабай, бускун, бурзян, бэпкэ, илсегул, ирале, исянбирде, юмак, кэзэ, казаккул, калмак, карабильгау, кара, карга, кашкаймак, кудаш, кузгун, култай, кусяпэй, кудей, куян, кэсим, майрык, мустафа, муллакай, муса, салдый, серек, сибек, сувашай, сэтэй, табын, таз, турна, тубай, тызым, уракай, узбек, шалавар, шурале, шымтыр, юлдаш, юлый, юрматы, якшембэт.

II ПЛЕМЯ БУРЗЯН

1. РОД баюлы-бурзян
Родовые подразделения: аю, айхай, атайсал, баюлы, бэрсэ, бурэй, исамбакта, каир, калмак, кара, карый , кузгун, керпе, кэйкэнэ, кэшвар, майтамак, мишар, мускэ, мэсекай, сангыт, сэкэй, тангор, тау, турна, туркмен, тума.
2. РОД бурзян
Родовые подразделения: айгулак, айхай, апанды, атайсал, байсары, баюлы, бикзян, бишул, буян, бурзян, букэн, бэгэнэш, бэзмэн, бакир, бэллэ, бепей, бэшэр, валиулла, гайса, гумер, даут, зайхан, игэу, илкэй, ишбулат, иштэкэ, ишэй, йылан, йылыш, яналы, кустур, куселяр, кудышкултык, кэгэн, казах, кадыргул, кайепкул, калмак, калтырса, кама, канкыс, карабай, карагай, каранай, каратай, каратун кыпсак, катай, кузгун, кукай, кулдавлет, куру юл аю, кузян, куян, кызылбаш, кыпсак, кэзэ, кэкере, мазан, мишар, муксин, мунаш, мурадым, мураткул, муратша, миндегул, навруз, нурале, уйряк, усэн, пэпэч, рэмэй, сирвай, сирмеш, суксур, сулсэ, султан, сыскан, чуваш, сэнкем, сарт, сарыш, таз, таиш, тамъян, тартай, татар, татлыбай, тавабил, тавыктар, телекей, тимекэй, туркмен, тубал, туйбай, тукай, туктагул, тума, халит, худайгул, хузит, сарт, саискан, суун кыпсак, шагырбай, шекэрэ, шугем, ырсай, урусбай, эндэшмэс, эткусту, юкэ, юлдаш, юлый, юрматы, юшем, ябалак, ялтыр, яналы, янылар, ярат, яузар.
3. РОД мунаш
Родовые подразделения: ай-урмэстэр, аргынбай, бесэй, биян, губайдулла, етикэй, иткул, казах, кадыргул, калмак, каракалпак, кукай, кухамыш, куян, муктэрге, урлук, саркылдак, сукты-таяк, чувашбай, чингиз, сэмэтэй, татар, таулы, тау, ташбаш, хабтан, самар, эткусту, яйкар.
4. РОД ногай-бурзян
Родовые подразделения: баим, бурэ, габдряш, казах, калмак, кузян, кусюк, киргиз, кыл, мунаш, серэкэй, сэкэнэй, татар, таулы, эптерэш, кызыл ногай.
5. РОД ямаш
Родовые подразделения: башмак, жалбай, казах, калмак, кинзябулат, курт, кырдар, кыуык, ушэй, черемис, ситрык, сэтэй, тартай, татар, таулы, тупитэр, шугильды, шэмэк, ямаш.
6. РОД янсары, жанса
Родовые подразделения: ай-урмэстэр, асыл, баиш, бирдегул, калмак, карагуш, кара-табан, кыдрай, урлук, самар, чингиз, чуваш, татар, тавабил, таулы, таук.

III ПЛЕМЯ УСЕРГАН, МУЙТЕН

1. РОД аю
Родовые подразделения: аю, юмагужа, казах, кадыр, куян, кунгэй, кыл-кара, майки, нагман, сураш, тэтэнбэт, утэгэн, юныс.
2. РОД бишей, бишуй
Родовые подразделения: байсура, бэдэн, ибрай, ибанай, ишбулды, юмакай, ягафар, казах, кыл-кара, найман, ногай, сарагул, тажик, турумтай, тэлькэ, туркмен, хасан, ыласын, эйтэмбэт.
3. РОД буре
Родовые подразделения: аргын, буребай, ибанай, казах, майрык.
4. РОД сураш
Родовые подразделения: абдулла, байтал, буйлыккан, иман, юмакай, калмак, каралар, куян, кыпсак, кэрэкэй, мурзагале, мышы, сукмар, туркмен, ур, усмак.
5. РОД усерган
Родовые подразделения: аю, кызыр аю, акрын, алабай, апал, апанды, аргын казах, акхак, байиш, бакабаш, бишэй, бурай, бурзян, бускун, букэнбаш, буре, ишембай, ишэй, юванай, елкыбай, жансары, яшелхурпа, кабык, казах, казанлар, калмак, каракалпак, каратабан, каратамак, каратун кыпсак, каташ, каукылдак, култай, кураиш, куру юл аю, кутукай, кунак, купай, кураныс, курмас, кубаляк-тиляу, курек, кучербай, кэпэк, кэрсен, ккэвяк, лаурьян, мустафа, музкэлдэк, мышыя, мамбэт, назар, улу кэпэс, услубаш, экэ, эркенбай, ушэ, сарба, сиртмеш, сугэтэ, сулмэк, сутэр, сувайкыуак, пэсэй, тазлар, таз, тартай, татар, тавай, таулы, тэлкэ, туман куз, торна, туркмен, уюра, ураз, усерган, хангильде, хаискан, суун кыпсак, хуур, шаик, шаяхмет, шапак, шешей, шурале, элбэй, эмин, юлдашбай, ябас, ярат.
6. РОД шишей
Родовые подразделения: яухар, капкак, карасабак, катыкурут, кыпсак, мулюк, масекэй, тавай, шумэн, абил.

IV ПЛЕМЯ ТАНГАУР, ТУНГАУР, ДУНГАУР

1. РОД тунгаур
Родовые подразделения: актай, апанды, апты-рак, арат, аслай, ахлай, байрака, бесэй, бизмэн, бикчентай, бикэтиш, бикатин, буркуткус, букэт, буре, бэрэшэн, тархан, думбэй, дунгаур, загит, игэу, имес, исембай, юуан куныс, юшкы, яшкэ, кабан, казах, калмак, камгак, карабейек, кашкар, кряшен, килмешэк, кузян,куйун, кумука, куршэк, кукмис, кугэун, кусэн, кубоу, мурзагилды, мышаяк, максют, ныртыш, упей, юшэ, саер, суксыр, сукмор, сыскан, чуваш, татар, турна, тюйгэс, травой, тункай, тапый, тырма, тэзекай, хаким, сюиш, шемпетэй, юртыш, этэмэс, юрмыш, юрмый, ярат.

V ПЛЕМЯ ТАМЬЯН

1. РОД башай
2. РОД куян
3. РОД мулют
4. РОД мясагут
5. РОД тамьян
Родовые подразделения: абзан, аю, ак суйыр, актабан, алюрзан, аалкым, батман, баур, башмак, бейалэй, бешкэк, бураш, буттук,бугэз, бейэн, бурзян, бубыр, букый, бэбэлэш, бэпэнэ, думэй, сукты тюйгэс, ишэй, казах, казан, кайгул, кара, кара балтыр, карга, каракалпак, кара-табан, кара-тумыртка, кулуш, алама кулуш, кузян, куршэк, кухэп, куян, киргиз, кырк тамга, малай, мукас, мурадым, мугюз, мышы, сартакнай, сирэусе, супелдэк, сыбар тумыртка, таз, тамьян, тартай, татар, таулы, тимяс, типтяр, туяк, туктубай, тюрэй, тузгалта, туп, тэвэш, унгэс, угуз, сарт, сарбай, хуна, халбер, шагман, шакман, шагыр, шамбы, шегрэй, шзкэр.

VI ПЛЕМЯ КЫПСАК

1. РОД ак-кыпсак, сары-кыпсак, туркмен кыпсак
Родовые подразделения: азнабай, алабай, калмак, катай, катыкулак, кусмэ, куук, чуваш.
2. РОД бушман-суун-кыпсак
Родовые подразделения: аккуль, аккырман, бесэй, бурус туркмен, буре камгак, бысаксыз казак, исенкилде, калмак, кара бака, кирей, кушай, куксэ, мункэ, таз, таир, туркмен, тукэт, тангаур, хаискан, сарыбай, сары бака, су-ун, ширмеш, сирмеш, шэпшэ.
3. РОД гэрэй-кыпсак
Родовые подразделения: арсланбек, асылбек, вахан, кабыкканат, кэстэй, мукай, мурсэй, нигмат, тау, тизэ, туйгун, тюйзе, умрэш, шаухияк.
4. РОД джетеуру
5. РОД кара-кыпсак, карый-кыпсак
Родовые подразделения: ай хай, аю, аккуз, атджитар, ахмадис, бюйэн, бире, булэкэй, думбэй, жилдэр, зеке, казах, каир, калмак, кара, карый, каракурсак, касау, катырмак, киизкурсак, керпе, кузгун, кузян, куюн, кукся, кунэсек, кэйкэнэ, майрык, майтуш, мукшы, мэсекэй, усканыш, сапкын, цыган, сирмеш, суракай, саитбаттал, сэкэй, таз, тангыр, татар, тау, таулы, тимер, типтяр, тэлкэ, турна, туркмен, тулебай, тума, угуз, сабаш, хаискан, сарт, суир, суун, эркетбаш, акрэндар.
6. РОД карагай-кыпсак
Родовые подразделения: абдулмэмбэт, аитбай, аалтынбай, базан, баймаклы, байназар, бизмэн, бугмаш, бусык, бэзмэн, игэу, имес, ангримес, исянгале, казах, казаяк, калмак, калтай, карга, кирей, кузян, кушек, кызыл кэпэстэр, мере, моратша, мюгюз, мухамедьяр, мряс, месягут, мэгэдей, набиулла, экэ, сискэзек, сирмеш, суркулдак, сукмар, сугем, чингиз, сэкэш, сэрмэ, татар, тау, таулы, тюкун, тюлебай, хармак, сатыбалы, хуна, сырлыбай, шаухияк, шербай, шарафетдин.
7. РОД кыпсак
Родовые подразделения: абан, абдразак, айса, айсуак, алаганат, атайсал, байназар, баюлы, басыр, бизэу салбар, бурзян, габзалил, тунгаур, дуван-сакал, ирпай, искеляр, юмран, йыуан куныс, калмак, калтырса, канкыс, карагай, каратун кыпсак, карьяу, кузгун, кулман, коро юл аю, курпес, кусэй, кидрас, кыпсак, кэзэ, мазан, мурадым, мураткул, муслим, мэмбэт, навруз, бэпэй, ногай, сатучин, сирвай, суксыр, саит, сэнкем, тарбаган, татар, туркмен, травай, туйбай, уклы-карагай, халавар, сипаш, хувыр, сынрян, суун кыпсак. суер, шареп, эткусюк, алип, юрматы, якши-гул, янылар, ярат.
8. РОД сэнкем-кыпсак
Родовые подразделения: бака, бешкэк, бэрэс, ирлян, калмак, кара, карга, кара сарык, куюн, куртлук, куян, кызыл, мантый, мишар, мыштый, сугэ, сугэн, сукрэ, сура, сыбар табан, чуваш, татар, туркмен, тургай, траш,тэкшэн, тэкэй, угуз, урус, сарыш, элэкэу, эскэрнэк, этэс.
9. РОД сарыш-кыпсак

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЕ БАШКИРЫ

I ПЛЕМЯ АЙ, АЙЛЕ
Шежере племени Айле Тарих нама-и Булгар

1. РОД каратавлы, табынмазар
Родовые подразделения: бускак, бурес, кара, караикмак, кесерткэн, сирмеш, табынмазар, таз, эпте.
2. РОД туркмен
Родовые подразделения: киргиз, сутыш, турнамурун, энжек.
3. РОД тырнаклы
Родовые подразделения: бурес, кумый, кукюргек, узун бармак, рахмункул, тикэнэй, юламан.
4. РОД сарт-айле
Родовые подразделения: абделхаир, акимбэт, аккуш, актыяк, алыстар, арый, баиш, бикмеш, биктимер, бухар, букей, баубэк, бэшмэк, зэнгир, казах, калмак, каракалпак, карагул, каракусюк, кашкалак, кисебай, кумер, кувакан, кызылбаш, кэнтэй, махтар, миндебай, мужырым, мурза, малек, себен, сумес, чуваш, таз, таулы, тэкеш, тэнкэй, урта аймак, сыргылтык, суир, рыскул, абдэл, алекэн, этимгэн, эткусюк.
5. РОД ай, айле
Родовые подразделения: акимбэт, алтмышкулак, аскар, аскильде, башкурт, бидергэн, ишале, бускур, бухар, бурангул, исмагил, казах, казангул, калмах, кулуй, кумый, кусюк, кузай, кудей, кумер, куалды башкорты, куян, кызылбаш, кыйка, киргиз, мишар, мустафа, мужырым, мэликэй, манже, сальют, сутек, чуваш, сэпрэ, сэрмэ, табын, таз, татар, типтяр, турна, тугыз, тугызак, тукул, урал тукулы, узбек, сарт, сэргэлдык, этимгэн, этимгэн айле, эткусюк, эжэк, ай, айзар, яманай.

II ПЛЕМЯ КУДЕЙ

1. РОД булэкэй-кудей, булэк-куде
Родовые подразделения: аю, дэу, дэу кудей, кудей, ногай, сураш, сыскан, шайтан, алибай, арлян.
2. РОД кыр-кудей
Родовые подразделения: таулы, эткусюк.
3. РОД туркмен-кудей
Родовые подразделения: кулуш, майтюба, сэлеш, таз, таулы, туркмен, тукай, ювэй.
4. РОД урман-кудей
Родовые подразделения: искеляр, казаяк, типтяр, урман, аптельман, янылар.
5. РОД шайтан-кудей
Родовые подразделения: бурес, калмак, касай, кесерткэн, киргиз, сэркэм, табулды, тугыз, хайбулла, шайтандар, элекэ.

III ПЛЕМЯ МУРЗАЛАР, УЛЭШТЭ

Родовые подразделения: аксуваш, балтагул, баркылдак, бишей, бурес, ятимдэр, казак, кузгун, кутлусура, кутлу, кырзы, мангул, миндияр, сипай, сулпы, сырзы, таз, тавир, таулы, тунгатар, шайтан.

IV ПЛЕМЯ ДУВАН

1. РОД акбай
Родовые подразделения: азамат, басыр, биксурэ, бэсем, ишмурат, кулсыкай, кылысбай, мурза, нигматулла, рахматулла, черемис, саим, шаим, сэкитэ, сэлимкул, хисмат, шарип, алимгужа.
2. РОД дуван
Родовые подразделения: бикжэн, биксура, калмаккул, кахир, кулсыкай, мюйат, сулпы, табын, табынды, умэртэй, фаиз, хисмэт, хайрзаман, шарип, ыласын, яныбай, яуыш.

V ПЛЕМЯ КОШСЫ

Родовые подразделения: акай, бурангул, гузаир, кадыр, калмак, кулсыкай, кусякбирде, муслим, мэтэй, черемис, султан, сэкетэ, тэлкэ, тугыз, умэртэй, сабанак, сарт.

VI ПЛЕМЯ СЫЗГЫ, СЫСКЫ

Родовые подразделения: аит, афридон, гулемисэр, калмак, куруч, тимер, мэстер, сарга, тажи, абеш, эжмэк, эсэт, эфсэгит.

VII ПЛЕМЯ УПЕЙ

Родовые подразделения: абулхаир, бесэй, гасаба, килмешэк, мавлекай, таракан, тарсык, ахмадий, ямаш, яхыя.

VIII ПЛЕМЯ КАТАЙ

а) в горнолесной Башкирии

1. РОД идель-катай
2. РОД инзер-катай
Родовые подразделения: ассы, бэймиш, бэпкэй, дархан, дэвэр, калмак, мэмишан, урюк, табан, туркмен, сары.
3. РОД кузгун-катай
Родовые подразделения: аю, алакурт, буртэн, илан, юанбиляк, калмак, катахаба, куян, кэшен, мюшкэт, сель, сылбыр, сарык, харыста, шукэй.

б) в северо-восточной Башкирии

1. РОД бала-катай
Родовые подразделения: алтынбай, бурсык, ингеш, юсуп, казан, каип, калмак, калмаккул, кама, карабай, кулсыкай, куян, маскара, мэзит, сытый, чуваш, телэкэй, увак, салкын, хорнай, юлдаш, яныбай.
2. РОД улу-катай, кара-катай

в) в Зауралье

1. РОД бала-катай
Родовые подразделения: азгым, барын, вактар, игелек, иштэк, казах, казан, калмак, кулсыкай, мюстюк, супай, сытый, телэкэй , тургай, сары, экрен.
2. РОД улу-катай, кара-катай
Родовые подразделения: аю, гадельша, калмак, кулумбет.
3. РОД ялан-катай
Родовые подразделения: бухар, буиш, бурансы, казах, казанбай, калмак, мишар, татар, тубалды, тугызак, тукал, хаккул.

г) в Западной Башкирии

Родовые подразделения: биксагыл, бала-катай, буби, бэйтэк, бэшэр, юмран, казанлар, калмак, кара-катай, катай, кусан, кек карын, кекюргэк, муртай, сабыр, сарт, сэде, табын, татар, тирмянгул, тума, шырау, ябалак, ярык сувэтэ.

IX ПЛЕМЯ САЛЬЮТ, САЛЬЮХУТ, САЛЬЮГУТ

Родовые подразделения: бурэ, енде, иркебай, кенембай, кушым, кыттытаяр, сабыр.

X ПЛЕМЯ СЫНРЯН

Родовые подразделения: аю-сынрян, кидрас, сынрян.

XI ПЛЕМЯ ТЕРСЯК

Родовые подразделения: бутук терсяк, сыскан.

XII ПЛЕМЯ БИКАТИН, МЭКАТИН

XIII ПЛЕМЯ КАЛМАК

Родовые подразделения: буран, бурангарак, кара-калмак, карашкак, катай, кашка, кулак, кужак, кускильде, симкэ, турэле, аюка-калмак.

XIV ГРУППА БАШКИРСКИЕ КАЗАКИ

Родовые подразделения: акбай, аккаин, бурак, калмак, катай, куйун, кулай, кулумбай, курэн, цыган, салим.

XV ПЛЕМЯ ТАБЫН (УЙСУН)

а) в восточной Башкирии

1. РОД барын
Родовые подразделения: бурус, бэрэкэн, бутис, дэрджимэн, давлетбай, казах, калмак, караелкэ, кара угез, кулуй, кузян, куйсары, кустанай, кызылбаш, киргиз, карим, кэсэк, мишар, мустафа, урюк, сукур, субей, сутек, сыскан, табын, туктагул, тулуптар, туркмен, тунгатар, тэкэ, тупэй, ун, хаискан, сапаш, сарт, хупэис, сызгы, шуран, айле.
2. РОД кара-табын
Родовые подразделения: бидергэн, беркут, бурангул, бутис, бэжэкэй, иль-аймагы, илек-аймагы, калмак, кара табын, мэликэй, узунлар, субэй, сумэт, таз, тастар, тугузак, туктубай, сигизэк, исмаил, айле, абсалям.
3. РОД кубэлэк
Родовые подразделения: баим, ювашбай, карагай, муса, субэй, суваш, сандыр, тукус, утэй, сарт.
4. РОД телеу
Шежере Телеу-Табынцев из ветви Уфф (Сураман)
Родовые подразделения: казах, каип, кызылбаш-катай, кыпсак, мэскэу, тук, тубал, сары, хэнэк.

б) в центральной Башкирии

1. РОД дуван-табын
Родовые подразделения: асан, бутнай, казан-татар, калмак, каскын, кутрас, култай, мукай, мураш, усэн, чингиз, таз, тюкун, шэлте.
2. РОД юмран-табын
Шежере Юмран-Табынцев
Родовые подразделения: кюнтуган, мэшэй, тукум, хаискан, ямгырсы.
3. РОД кесе-табын
Родовые подразделения: бесэй, бешкэк, биктэш, казан-татар, калмак, кансуяр, кахас, куртлукай, киргиз, кырккузяк, монгол, манкы, мишэр, мулаш, мэмэк, сирмеш, сувашбердэй, таз, тайгын, туркмен, суюндук, шылты, шареп, элтзшле.
4. РОД кальсер-табын
Родовые подразделения: аккуз, бире, юныс, кускилде, кыйгас, сукай, туркмен, тырнак, уранкай, ябалак.
5. РОД сарт-табын
Родовые подразделения: тзкэн, сарт-табын.
6. РОД бишул-табын
Родовые подразделения: баюлы, беркут, иске-бишул, ян-бишул, кама, канкыс, карга, кинзягул-бишул, миркит, сяглаян-бишул, таулы, хаискан, суюндук-бишул, суяргул-бишул, абубакир.
7. РОД бишул-унгар-табын, бишаул-унгар-табын
Родовые подразделения: акир, арыкбай, бутэй, ян-бишул, калман, кюнтуган, машай, уран, сяглаян-бишул, хаискан, ямгурсы.
8. РОД кумрук-табын
Родовые подразделения: абдулла, абзак, баркылдак, башмак, бизмен, бирзекэй, бишкалак, имел, кама, катай, килмухамет, мэркей, тувал, шурас.
9. РОД бадрак-табын, будэрэк-табын
Родовые подразделения: алабай, гырышкы, ишкинэ, ярембэт-бадрак, сирмеш, хэшэм, азекэй.

в) в Зауралье

1. РОД барын-табын
Родовые подразделения: акунчук, алакай, бурангул, илек-аймагы, имел, исянгул, казах, калмак, катай, суваш, таз, татар, таук, турна, исмаил, юлыш.
2. РОД кара-табын, табын
Родовые подразделения: абдразак, айса, байдан, байназар, габзалил, дуван-сакал, исэнбэт, юмран, калмак, ильяс, калматай, канлы, карьяу, катай, кулман, курпэс, кыпсак, мазан, мин, муслим, мукшы, мукшы-каскын, райман, рамазан, салдый, суваш, сувашай, саде, саит, санкем, табын, татар, туркмен, туктар, тэнес, шареп, алип, юлдаш, юлый, яик, якшимбет, якшигул, яналы.

XVI ПЛЕМЯ КУВАКАН

1. РОД елан-кувакан
2. РОД кыркуле-кувакан
Родовые подразделения: мукой, айле.
3. РОД сатка-кувакан
4. РОД сагит-кувакан
5. РОД тау-кувакан
6. РОД тубэляс-кувакан, тубалас-кувакан
Родовые подразделения: актамак-кувакан, калмак, какаш-мукэш, кудей, киргиз, монгол, эрэстэн, сюмэй, сюмэй гундар, тэштэк, узбек.

XVII ПЛЕМЯ СЫРЗЫ

Родовые подразделения: курман, кырктар, урюк, абел.

ЮГО-ЗАПАДНЫЕ БАШКИРЫ

I ПЛЕМЯ МИН
Первое шежере племени Мин
Второе шежере племени Мин

1. РОД иль-куль-мин, илькей-мин
Родовые подразделения: азнай, бузан, илсекэй-мин, кункас, нугай, чуваш, юламан.
2. РОД азнай-илъ-куль-мин, азнай-мин
Родовые подразделения: алдар, бузан, иштэкэ, ямбулат, ямат, калмак, каратай, кузян, кучукбай, кусярбай, ногай, сирвай, сумар, суваш, таук, тэйлэгян, тубэ, сарт, шакай, аюб, юламан, янгыл.
3. РОД илсекэй-иль-куль-мин, илсекэй-мин
4. РОД кункас-илъ-кулъ-мин, кункас-мин
Родовые подразделения: бикташ, бурзян, бакир, илкэй, иштэкэ, калмак, каратай, курманай, кушылды, кускэй, киргиз, муса, ногай, черемис, суваш, сэпэрэй, тамьян, тау, тимекэй, тукай, ырсай, юламан, юлдаш, ябалак.
5. РОД куль-иль-мин
Родовые подразделения: байдыкай, сирмеш, серембэт, урсай, сарыбай, ябалак.
6. РОД кубоу-мин
Родовые подразделения: асылы-кубоу, бартал, батырша, бурнак, киргиз, мишар, мурза, сафар, таз, тау, тулак, туак.
7. РОД кырк-уйле-мин
Родовые подразделения: алтый, асылкай, байдыкай, байрыкай, балгажи, бэйтэк, бэшэр, калмак, катай, купай, кузян, купэй, кюк-карын, кюк-юргэк, кусан, куян, кыйка, кындыр, киргиз, муртай, мурсэкэй, сабыр, сарт, серембэт, сирмеш, суваш, сэпрэ, сэрмэ, татар, теляк, турна, тума, урсай, сарт, суергул, шырау, шарип, эжекэй, юлбарс, ябалак, ярык сувэтэ.
8. РОД мин, минляр
Родовые подразделения: калмак, калматай, канлы, кыпсак, мин, мукшы, каскын мукшы, сураш, суваш, тэнес, юлдаш.
9. РОД миркит-мин
Родовые подразделения: баим, кара, кинзекей, таз.
10. РОД уршак-мин
Родовые подразделения: ваклар, куян, мурзай, сирмеш, сумсыра, шэлтэй.
11. РОД сарат-мин, сарылы-мин
12. РОД сыбы-мин, субый-мин
Родовые подразделения: дистан-сыбы-мин, биккинэ, ишмухамет, кутуш, мырзай, сымсыра, типтяр, шылтрак, янгарыс, яик-сыбы-мин, аккай, аккылай, аккул, балтас, биян, булат, зуфар, кузян, майлы, ногай, рамаш, самбай, сурайман, сэпяш, саубан, сусар, туркмен, тугыз.

ИРГИЗ-КАМЕЛИКСКИЕ БАШКИРЫ В САМАРСКОЙ И САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ

1. РОД бишул
Родовые подразделения: бишул, искеляр, ишэй, катай, кыпсак, мунаш, мурадым, мураткул, муратша, сирвай, садэ, табын, туркмен, туйбай, абузар, янылар.
2. РОД садэ, сазе
Родовые подразделения: апанды, бишей, бурзян, тангаур, юан куныс, калтырсак, каратун-кыпсак, катай, куру юл аю, кыпсак, кэзэ, мышы, суксыр, сазэ, табын, травой, хангильде, суун кыпсак, ярат.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЕ БАШКИРЫ

I ПЛЕМЯ БУЛЯР

1. РОД кадыр
Родовые подразделения: гасаба, типтяр.
2. РОД мышыга

II ПЛЕМЯ БАЙЛАР, БАЙЛЯР

1. РОД байлар, байляр
Родовые подразделения: байсабу, байсыбы, буби, дэрбэш, казанлар, катай, курман, ногай, ушэр-еней, салагуш-байлар, салагуш-еней, сальман, сураш-байлар, татар, типтяр-байлар, туркмен, тукбирде, турай, ырыс, атяс-байлар.
2. РОД калмаш
3. РОД салагуш
4. РОД сураш

III ПЛЕМЯ ЮРМИ, ЮРМЫЙ

Родовые подразделения: гасаба, исай-гасаба, казан ке